Equilibre3

Fase 1: Verlies van gewicht: Energie beperken

de KLASSIEKE manier: hier gebruik je 3 zelf samengestelde evenwichtige maaltijden per dag. Je porties en hoeveelheden worden berekend aan de hand van de bia-metng.

het INTENSIEVE traject: hier gebruik je gedurende een bepaalde tijd hoofdzakelijk vervangmaaltijden. Dit zorgt voor een zeer gecontroleerde lage energie opname, terwijl je toch alle noodzakelijke voedingsstoffen opneemt. Je zal geen honger lijden en beter vet verbranden. De intensieve periode kan van 2 dagen tot 8 weken of zelfs langer duren.

het COMBINATIE traject: je gebruikt 1 of 2 vervangmaaltijden per dag. Deze worden gecombineerd met 1 of 2 zelf samengesteldegepersonaliseerde maaltijden. De energiebeperking is minder streng dan bij de intensieve manier, maar ook hier heb je het voordeel dat je 1 of 2 keer per dag niet moet nadenken over je eten en toch een zeer verantwoorde maaltijd gebruikt.

Daarnaast zijn ook andere combinaties mogelijk:
het INTERMITTEREND schema: dagen met vervangmaaltijden afwisselen met dagen waarop enkel gewone gezonde maaltijden worden gebruikt. Het kan ook week om week, bijvoorbeeld wanneer je in ploegen werkt. De mogelijkheden zijn eindeloos. Wat de samenstelling van je gezonde maaltijd betreft, help ik je je uiteraard op weg en krijg je tips en richtlijnen hoe je best deze koude of warme maaltijd samenstelt.

Fase 2: Behoud van gewicht: Evenwicht vindenhet COMBINATIE traject
: om je bereikte gewichtsverlies te behouden kan occasioneel een vervangmaaltijd ingeschakeld worden om je totale energie-inname onder controle te houden. Denk maar na vakantie, als je (vaak) uit gaat eten of omdat je het gewoon handig vindt als je weinig tijd hebt.
1 fitdag per week : om je bereikte gewichtsverlies te behouden en om je totale energie-inname per week onder controle te houden neem je 1 dag per week enkel EQ3 vervangmaaltijden.

de KLASSIEKE manier

Afhankelijk van je doel, de gewenste aanpak en je resultaten, kan je van het ene schema naar het andere schema overgaan.
Welk traject past bij jou?