tarieven

Tarieven

  •  1 ste  consultatie : 35   ( 45 min)

  •  vervolgsessies  : 30 €

  •  BIA – meting : 10 €

 

 

Bij verschillende mutualiteiten heb je recht op een tussenkomst.

Vraag hiervoor de nodige formulieren bij uw mutualiteit.